KHÓA HUẤN LUYỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CUỘC ĐỜI

01/08/2018
Khóa huấn luyện hoạch định chiến lược cuộc đời

CHỈ MỘT LẦN CHO CẢ CUỘC ĐỜI

Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo. Thay đổi phương thức lãnh đạo và quản lý trong một thế giới hội nhập để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay giữ cách thức quản lý truyền thống để tổ chức của mình không bị "bật bãi" là một câu hỏi lớn của chủ doanh nghiệp.

Nhằm trang bị kỹ năng cho đội ngũ Lãnh đạo, EphatEdu tổ chức khóa huấn luyện Leader với nội dung:

v Khởi tạo tâm thế Leader.

v Huấn luyện sức khỏe, thể chất Leader.

v Hoạch định chiến lược cuộc đời Leader.

v Huấn luyện kỹ năng bán hàng Leader.

v Huấn luyện kỹ năng tổ chức nhân sự Leader.

v Huấn luyện kỹ năng tài chính Leader.

v Huấn luyện các mô thức tài chính cho Leader.

KHÓA HỌC SẼ

v Thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý

v Huấn luyện khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành

v Hoàn thiện và phát triển kỹ năng CEO

v Cung cấp một giao dịch phi vụ rẻ nhất mọi thời đại

v Xây dựng tấm bản đồ lộ trình cho cả cuộc đời

v Xác định nghề nghiệp phù hợp qua máy đo và phân tích sinh chắc vân tay

 

Không chỉ là khóa học mà là

cả một kho tài sản

Liên hệ đăng ký: 0972.243.311

Dưới đây là một vài hình ảnh

của các khóa học trước

 

Comment

Mạng xã hội