Chương trình đào tạo 1 lần cho cả cuộc đời.

17/10/2019 Đăng ký
Từ lâu, sinh viên tốt nghiệp ra trường và bài toán việc làm đã không còn là câu chuyện riêng của bản thân người trong cuộc mà đã trở thành bài toán làm đau đầu các chuyên gia, các nhà quản lý.

Từ lâu, sinh viên tốt nghiệp ra trường và bài toán việc làm đã không còn là câu chuyện riêng của bản thân người trong cuộc mà đã trở thành bài toán làm đau đầu các chuyên gia, các nhà quản lý. Và cho đến bao giờ vấn đề việc làm không còn là gánh nặng của sinh viên sau những năm miệt mài đèn sách dường như vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Không chỉ những sinh viên ra trường mà ngay cả những sinh viên, học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cũng băn khoăn lo lắng chưa định hướng được tương lai!

Một thực trạng nữa là những công nhân, nhân viên đang có công việc ổn định nhưng bản thân họ cũng chưa biết định hướng được thành công của mình, lộ trình tương lai.

Đã ai biết được đến tuổi 30 bạn đã đi tới những nơi nào chưa? Hay tuổi 40 đã có những thành công nào chưa? Chương trình đào tạo "Một lần cho cả cuộc đời" sẽ đưa bạn đi tới lộ trình tương lai.

Viện đào tạo Ephat sẽ giải đáp câu hỏi của hàng nghìn người đồng thời định hướng bức tranh cuộc đời cho cả triệu người!

Danh mục khóa học

Mạng xã hội