Triết lý Ephat

 

“Không ngừng tối ưu để khơi nguồn tăng trưởng cho bản thân, cho khách hàng và cho đối tác”, là triết lý nền tảng xuyên suốt của E Phát, được đề ra và duy trì ngay từ những ngày đầu thành lập.

Triết lý trên được thể hiện nhất quán từ tên gọi "E PHAT", slogan công ty "Nơi khởi nguồn tăng trưởng", và quan trọng hơn là ở từng công việc hàng ngày của đội ngũ E Phát:

“E Phát” là sự hòa quyện giữa khoa học phương Tây “Electronics” có nghĩa là điện tử học (những thành tựu khoa học kỹ thuật) - E và chủ nghĩa phương Đông “Phát” - biểu trưng cho sự hưng thịnh, phát đạt.

Luôn đề cao quan điểm kết hợp chặt chẽ Đông - Tây, E Phát sẽ không ngừng tối ưu để hướng tới mục tiêu là “Nơi khởi nguồn tăng trưởng” các giá trị văn hóa, tài chính, cũng như chất lượng dịch vụ cho chính mình, cho đối tác và cho khách hàng.

Mạng xã hội