Tầm nhìn và sứ mệnh

tầm nhìn sứ mệnh 

 

 1. Tầm nhìn  

Đến năm 2025: trở thành đơn vị huấn luyện phát triển cá nhân - leader, doanh nghiệp chuyên sâu và toàn diện số 1. Tạo ra cộng đồng những người giàu có & thịnh vượng 5000 thành viên

Đến năm 2035: Biến đổi hàng trăm triệu người đạt được nghệ thuật thành công và sự tận hưởng

 

2. Sứ mệnh

  • EPHATACADEMY trang bị hành trang kiến thức, tri thức, và kinh nghiệm thực tế không thể thiếu giúp cá nhân và doanh nghiệp đạt được thành công, hạnh phúc, và thịnh vượng.
  • Thắp sáng và truyền lửa cho những ước mơ cháy bỏng về một cộng đồng Giàu có - Thịnh vượng, về một Việt Nam lớn mạnh, về một xã hội phồn vinh.

 

 

EphatEdu - "Vi sự giàu có & thịnh vượng của bạn!"

 

 

Mạng xã hội